Risorse in bulgaro

Тук можете да намерите ресурси, свързани с разпознаването на фалшиви новини и с популяризирането на дигитална грамотност чрез използване междупоколенчески подход за учене. есурсите се актуализират постоянно, като обхващат нови тенденции e практики в областта на игаитали. адяваме се гледането и етенето им а ви достави удоволствие. Questo è un altro sistema di interpretazione, questo è il problema con cui si esegue l'analisi in un sistema e in un altro modo

video

ак да разпознаваме фалшивите новини

идове фалшиви новини

акво е дискриминация

икът на омразата, събран в изложба

ак да разпознаваме интернет троловете?

ак да разберем кои снимки, видеа и новини в социалните режи са фалшиви?

алшивите новини - как да се предпазим от тях?

Articoli e altri link

Torna su