Академията DIGITOL има за цел да даде възможност на възрастните хора и да изгради тяхното доверие за онлайн участие.

Проектът ще насърчава трансфера на знания между по-млади и възрастни, чрез подход между поколенията, целящ да запълни пропуските между тези две групи и да намери нови начини за сътрудничество и взаимодействие помежду си.

4 пилотни държави

България, Германия, Гърция и Италия са четирите страни на DIGITOL

Платформа за електронно обучение

Съзнателно и многофункционално пространство и инструмент за обучение и знания

Пълен достъп до материалите

Академията DIGITOL позволява на потребителите достъп до данни, учебни материали и други интерактивни образователни инструменти

Изградете своята общност с Digitol

Академията DIGITOL ще насърчава трансфера на знания между по-млади и възрастни, чрез подход между поколенията, целящ да запълни различията между тези две групи и да намери нови начини за сътрудничество и взаимодействие помежду им.

DIGITOL има за цел да даде възможности на възрастните хора и да изгради тяхната самоувереност за онлайн присъствие. Чрез консолидиране на дигиталните умения на възрастните хора, DIGITOL ще гарантира качеството на информацията, която те могат да намерят онлайн, и ще допринесе за това Интернет да стане достъпен за нови отговорни и дигитално образовани потребители.

Чрез междупоколенчески дейности DIGITOL ще насърчава съвместното обучение, социалното сближаване и активното гражданство, и по този начин ще допринесе за защита на общите европейски ценности на солидарност и многообразие. Във времена, в които интензивните дигитални комуникации улесняват разпространяването на фалшиви новини, подхранващи популизъм и дискриминация, DIGITOL ще участва в изграждането на по-добра алтернатива за нашия дигитален свят.

DIGITOL партньори

КООРДИНАТОР & ИТАЛИАНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

CCB ще координира проекта и ще ръководи създаването на дизайна и разработването на програмата за обучение DIGITOL.

НЕМСКИ ЛАБ ПАРТНЬОР

Pro Arbeit ще участва в дизайна и ще осъществява дейностите в академията DIGITOL

ГРЪЦКИ ЛАБ ПАРТНЬОР

50+ Hellas участва в дизайна и осъществяването на дейностите в академия DIGITOL както и в дизайна на програмата за Изграждане на капацитет

БЪЛГАРСКИ ЛАБ ПАРТНЬОР

Знание ще събира данни и ще ръководи академията DIGITOL в България.

КОМУНИКАЦИОНЕН ПАРТНЬОР

Tree Agency ще предостави своята експертност в дигиталните комуникации и ще отговаря за дейностите по разпространение на резултатите.

НЕТУЪРК ПАРТНЬОР

AGE Platform Europe ще следи разпространението на проекта и ще го изведе на европейско ниво

Какво трябва да кажат нашите обучаеми

Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Келвин Блек
От България
Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Заша Суон
От Италия
Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Франк Джоунс
От Германия
Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Джак Браун
От Гърция

често задавани въпроси

Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Щракнете върху бутона за редактиране, за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Torna su