Στόχος της Ακαδημίας DIGITOL είναι να ενδυναμώσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση του διαδικτύου.

Το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ νέων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, μέσα από μία διαγενεακή προσέγγιση με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και να ανακαλύψει νέους τρόπους συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

4 πιλοτικές χώρες

Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία είναι οι τέσσερις χώρες του DIGITOL

Πλατφόρμα E-Learning

Ένας χώρος γνώσης και πολυλετουργικό εργαλείο μάθησης

Πλήρης πρόσβαση στο υλικό

Η Ακαδημία DIGITOL επιτρέπει στους χρήστες πρόσβαση σε στοιχεία, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία

Δυναμώστε την κοινότητά σας με το DIGITOL

Το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ νέων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, μέσα από μία διαγενεακή προσέγγιση με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες και να ανακαλύψει νέους τρόπους συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

Στόχος του DIGITOL είναι να ενδυναμώσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση του διαδικτύου. Με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων μεγαλύτερησ ηλικίας, το DIGITOL θα διασφαλίσει την ποιότητα των πληροφοριών που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο και θα συμβάλει στο να καταστεί προσβάσιμο σε υπεύθυνους και ψηφιακά εκπαιδευμένους χρήστες.

Μέσα από διαγενεακές δραστηριότητες, το DIGITOL θα ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση, την κοινωνική συνοχή και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, συνεισφέροντας έτσι στην υπεράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών της αλληλεγγύης και της διαφορετικότητας. Σε περιόδους όπου οι έντονοι ρυθμοί ψηφιακής επικοινωνίας τείνουν να διευκολύνουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που τροφοδοτούν το λαϊκισμό και τις διακρίσεις, το DIGITOL θα συμβάλει στη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης για τον ψηφιακό κόσμο μας.

Οι εταίροι του DIGITOL

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Το CCB θα έχει το συντονισμό του έργου και την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος DIGITOL

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Pro Arbeit θα συμβάλει στο σχεδιασμό και του Digital Academy και θα έχει την ευθύνη για την ανάλυση δεδομένων

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

50και Ελλάς θα συμβάλει στο σχεδιασμό του Digital Academy και το σχεδιασμό του πακέτου για την ανάπτυξη ικανοτήτων

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Znanie θα συνεισφέρει με τη συλλογή δεδομένων και την πιλοτική εφαρμογή του Digital Academy στη Βουλγαρία

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tree Agency θα προσφέρει τις γνώσεις του σχετικά με την ψηφιακή επικοινωνία και θα έχει την ευθύνη των δράσεων διάχυσης

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

AGE Platform Europe θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του προγράμματος και θα προβάλλει τα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τι πρέπει να πουν οι εκπαιδευόμενοι

Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kelvin Black
Από τη Βουλγαρία
Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ζάσα Σουάν
Από την Ιταλία
Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Φρανκ Τζόουνς
Από τη Γερμανία
Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Τζακ Μπράουν
Απο την ΕΛΛΑΔΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Μεταβείτε στην κορυφή