Нет-етикет

В тази презентация ще откриете информация за това какво представялва нет-етикета, неговата история, какви видове нет-етикет има и какви са основните правила.

1 thought on “Нет-етикет”

  1. Интересна информация ни представихте! За съжаление в интернет трудно може да се поддържа добрия тон. Да не говорим, че и в ежедневието и на робатните ни места вече е много трудно да се поддържа добрия етикет.
    Както се видя от презентацията правилата за етикет в интернет са описани от 1995 година, но за съжаление болшинството хора не ги знаят. В много от групите , в които членувам, при приемането ми в групата администратора изпраща такива правила за общуване.

Leave a Reply

Torna su